จังหวัดตราด คาดปี 2566 - 2567 ดำเนินการเฟส 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของจังหวัด ที่เลือกถนนโดยรอบสนามหลวงตราด จนถึงศาลาประชาคมจังหวัดตราด

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ปี 2565 ครั้งที่ 1ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เทศบาลเมืองตราด เข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด 

สำหรับการประชุมงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ปี 2565 ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงานจัดระเบียบสายโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดตราดที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่ นอกจากที่ในที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในจังหวัดตราด โดยในเฟสที่ 1 กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ของจังหวัดตราด (ถนนสายสวนรุกขชาติจังหวัดตราด)

ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 80  ในส่วนของการดำเนินการในเฟสที่ 2 ทางผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งว่า ได้มีการเลือกดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน  บริเวณถนนโดยรอบสนามหลวงตราด (สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด) จนถึงศาลาประชาคมจังหวัดตราด ระยะทางประมาณ 1.32 กิโลเมตร ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2566 -2567 

ทั้งนี้ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้แจ้งว่า การดำเนินการนำระบบสายไฟฟ้า ลงใต้ดินใช้ประมาณดำเนินการ เฉลี่ยกิโลเมตรละประมาณ 15 ล้านบาท ต่อ 1 วงจร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนงบประมาณสมทบอีกประมาณร้อยละ 40 อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอถนนที่น่าจะนำระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน คือ ถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าเมืองตราด และถนนหลักเมือง  เนื่องจากเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองตราด

Cr: ส.ปชส.ตราด

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11

แท็ก