นำร่องจังหวัดจันทบุรี ขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ไปประยุกต์อาหารเป็นยา วิถีคนจันท์

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ที่สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  นายแพทย์  ไพจิตร วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี 

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้สามารถนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย สร้างจังหวัดจันทบุรี  เป็นเมืองสมุนไพร ให้คนจันท์ปลูก และใช้สมุนไพรเป็นอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้เป็นยา โดยทางกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และงบประมาณ เพื่อเดินหน้าเมืองสมุนไพรที่จันทบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม มีแหล่งรวบรวมสวนสมุนไพร และวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่เหมาะสม

จากนั้นคณะ  ได้เยี่ยมชมสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  ที่รวบรวมสมุนไพรไทยมากกว่า 500 ชนิด บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ พร้อมเพาะพันธ์แจกต้นกล้าสมุนไพรให้กับประชาชน นำไปเพาะปลูกในครัวเรือน ส่งเสริมการทานพืชสมุนไพรไทย ที่ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสามารถบำบัดรักษาโรคต่างๆได้ โดยกำหนดทิศทางอาหารเป็นยาวิถีคนจันท์ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้วยการนำองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยไปประยุกต์ให้อาหารเป็นยา ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านอาหารท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกบริโภคการตลาด และยกระดับสมุนไพรวิถีคนจันท์ เป็นสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดจันทบุรี      

หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปที่บริษัทสยามโปรฟรุ๊ตส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำมังคุด และน้ำสมุนไพร ใน ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้ใช้สมุนไพรในพื้นที่นำมาสู่การสร้างสุขภาพที่ดี บริษัทสยามโปรฟรุ๊ตส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก  คือ  น้ำมังคุดซึ่งเป็นราชินีแห่ผลไม้ ที่มีรสชาติอร่อย เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก สร้างงานและเม็ดเงินให้กับจังหวัดจันทบุรี 

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11

แท็ก