สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการสำรวจ ออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร สาย 317 จันทบุรี-สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว-บ.เขาแหลม เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ ภาคตะวันออกกับภาคอีสาน

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

นายวิสุทธิ์  ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี-สระแก้ว ตอน อำเภอสอยดาว-บ้านเขาแหลม จุดเริ่มต้นที่ กม.82+000 บริเวณบ้านเขาแดง ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และสิ้นสุดโครงการ กม.91+000 บ้านทรัพย์ภู ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยมีประชาชนในพื้นที่โครงการร่วมรับฟังความคิดเห็น ก่อนจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่หอประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทางหลวงหมายเลข 317 เชื่อมการเดินทางระหว่าง จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดสระแก้วมีความสำคัญต่อการเดินทางและขนส่ง ระยะทางทั้งหมด 147 กิโลเมตร  มีขนาด 4 ช่องจราจร คงเหลืออีก 9 กิโลเมตร คือ ตอน อำเภอสอยดาว-บ้านเขาแหลม ช่วงสุดท้ายของเส้นทางที่ยังเป็นถนนขนาด 2 ช่องไปกลับ  ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 2 อำเภอ 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว (ตำบลทับช้าง) และ จังหวัดสระแก้ว อำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวังทอง และตำบลวังสมบูรณ์  หากมีการดำเนินกาในระยะทาง 9 กิโลเมตรที่เหลือ นอกจากจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่ง ยังช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้ด้วย

นายวินนา   ศรีสงคราม  ประธานสหกรณ์โคนมสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในฐานะผู้ใช้ทาง เปิดเผยว่า การก่อสร้างถนนเส้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อโครงการแล้วเสร็จเป็น 4 ช่องตลอดเส้นทางจะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ระหว่างภาคตะวันออก กับภาคอีสาน รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจบริเวณด่านชายแดนไทย-กัมพูชา และสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น เพราะประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยช่วยลดต้นทุนการเดินทาง

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11 #NBTCentral11

แท็ก