นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีพระครูสุจิตกิตติวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง หัวหน้าส่วนราชการ

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

เข้าร่วม ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ทางด้านพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี สนองตอบพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี โดยการจัดงานครั้งนี้มี พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมียอดผ้าป่าที่ทอดเป็นจำนวนเงิน 800,807 บาท
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  มีการมอบประกาศเกียรติคุณของ สำนักงานแผ่นดิน ให้แก่บุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น .

 

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11 #NBTCentral11

แท็ก