สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการค่ายอาสาจราจร จังหวัดจันทบุรี เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และอบรมเสริมความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

 22 พ.ย. 66  ที่ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาจราจรจังหวัดจันทบุรี (Traffic Camp Chanthaburi) โดยขนส่งจังหวัดจันทบุรี

ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มาจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องโดยกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยการสร้างอาสาจราจรจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เป็นแกนนำต้นแบบแห่งความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนแต่ละแห่ง ดำเนินการอบรมเสริมความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน สร้างจิตสำนึกและมารยาทการขับรถ ทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือด้านปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งสามารถขยายผลไปยังเพื่อนนักเรียน บุคคลในครอบครัว ให้มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่งได้แก่ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศโรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) โรงเรียนวัดจันทนาราม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม โรงเรียนสอยดาววิทยา โรงเรียนเครือหวายวิทยาคมโรงเรียนเทศบาลจันทบุรี 1 และโรงเรียนเทศบาลจันทบุรี 2

 

โดยส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 50 คน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งมีกลุ่มตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ซึ่งเคยเป็นอาสาจราจรของโรงเรียน ในช่วงที่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด "สถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" เมื่อปี พ.ศ. 2555 ของกรมการขนส่งทางบก มาเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ตลอดหลักสูตร

Cr : ส.ปชส.จันทบุรี

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11 #NBTCentral11

 

แท็ก