สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

 (22 พ.ย.66)  ที่ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ สถานศึกษาปลอดภัย ” ประจำปี 2566โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 27 แห่งได้แก่โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูลปีที่ 4 / โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ปีที่ 4 / โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยปีที่ 4 /  โรงเรียนศรียานุสรณ์ ปีที่ 4 / โรงเรียนสอยดาววิทยา ปีที่ 4 / โรงเรียนบ้านคลองครก ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านซอยสอง อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์ ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านตาเลียว ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านประแกต ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านมาบโอน ปีที่ 3 / โรงเรียนวัดเกาะโตนด จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์ ปีที่ 3 / โรงเรียนวัดท่าแคลง ท่าแคลงวิทยาคารปีที่ 3 / โรงเรียนวัดทุ่งเบญจาปีที่ 3 / โรงเรียนวัดนาชา ปีที่ 3 / โรงเรียนวัดเสม็ดงาม เพิ่มพิทยาคาร ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ปีที่ 2 / โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ปีที่ 2 / โรงเรียนวัดวังจะอ้าย บุญราษฎร์วิทยาคมปีที่ 2/ โรงเรียนวัดอิมั้ง พานิชราษฎร์อุทิศ ปีที่ 2 / โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์2 ปีที่ 2 / ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ปีที่ 2 / ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจันทบุรี ปีที่ 2 / โรงเรียนบ้านคลองกะพง ปีที่ 1 / โรงเรียนบ้านคลองตาคง ปีที่ 1 / โรงเรียนบ้านโป่งวัว ปีที่ 1 / โรงเรียนวัดบางกะไชย สวนโพธิรัตนบำรุง ปีที่ 1 และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับชมเชย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแก่งหางแมว

Cr : ส.ปชส.จันทบุรี

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11 #NBTCentral11

 

แท็ก