เสริมเตียงสนามรองรับการกักตัวกลุ่มผู้เสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าและผู้ป่วยชาวแอฟริกาที่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มได้นำสมาชิก อาสารักษาดินแดนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ และ ประกอบเตียงกระดาษที่ได้รับมอบมาจากบริษัท SCG พร้อมฉากกั้นเตียง ที่ได้รับมอบมาจากโรงแรมเกษมศานต์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสถานที่กักตัว Local quarantine แยกกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงออกจากชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

จังหวัดจันทบุรี ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด–19 เพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะคนผิวสีชาวแอฟริกัน ที่มาประกอบอาชีพ ซื้อ ขาย พลอย ในจังหวัดจันทบุรี ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเบื้องต้นกว่า 100 ราย แต่ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ มีเพียงบางคนที่อาการลงปอด แต่ก็ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดตามหลักมนุษยธรรมที่โรงพยาบาล ซึ่งสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อในกลุ่มนี้น่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจถึงมาตรการของทางราชการ และการสื่อสารทางภาษาในช่วงแรก โดยการพบผู้ป่วยรายแรกของคนผิวสีแอฟริกันเป็นคนซื้อขายพลอย คาดติดเชื้อมาจากเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แล้วนำพลอยกลับมาขายในจันทบุรีแต่ไม่แสดงอาการ จึงใช้ชีวิตตามปกติ มีการพบปะผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งการประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเดือนรอมมาดอฎทำให้กระจายเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยชาวแอฟริกัน ที่พบเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศไทย แต่จังหวัดจันทบุรีได้ส่งผลตรวจไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยืนยันผลการตรวจสอบอีกครั้ง

ขณะที่การคัดกรองเชิงรุกเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดในจันทบุรียังคงดำเนินไปอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง และพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ถือเป็นผลดีในการควบคุมโรค ส่วนผู้ที่เสี่ยงสูง หากไม่เชื่อฟังและเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้ออาจต้องนำมากักตัวที่กองร้อย อส.จันทบุรีเพิ่มเติม ซึ่งเบื้องต้นรองรับได้ 45 เตียง ขณะที่การจัดทำโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้น ที่ อาคารหอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จำนวน 70 เตียงและที่โรงแรมริมกรีน 40 เตียงรวมเป็น110 เตียง โดยโยธาธิการและผังเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งปรับปรุงและใช้งานได้ภายใน 10 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีขณะที่ข้อมูลเตียงรักษาผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลสนามจันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม ยังว่างรวม 183 เตียง #NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11

Cr:ส.ปชส.จันทบุรี

แท็ก