เรือนจำจันทบุรีปลอดโควิด 100% พร้อมเตรียมแผนเสริมตั้ง รพ.สนาม รองรับหากพบการแพร่ระบาด

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ระบุ ตั้งรับโควิด-19 มาตั้งแต่การระบาดระลอกที่ 2 เปลี่ยนจากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มาเป็นแบบแหย่จมูก หรือ Swab ทำให้คัดกรองได้ประสิทธิภาพ

นายธนวัฒน์ สัมพันธ์กุลภัค ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ณ ปัจจุบัน เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 1,750 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเที่ยวกับพื้นที่แล้ว ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คือ 1.2 ตารางเมตรต่อคน ไม่เกิดความแออัด จึงง่ายต่อการดูแลควบคุมสถานการณ์วิด-19 ที่จะแพร่ระบาดในเรือนจำ

โดย ผบ. กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โชคดีที่ได้เริ่มตั้งรับโควิด-19 มาตั้งแต่การระบาดในระยะแรกๆ โดยเฉพาะระลอกที่ 2 ที่จันทบุรีมีผู้ติดเชื้อจากระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์บ่อนการพนันจำนวนมาก จึงได้เปลี่ยนจากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มาเป็นแบบแหย่จมูก หรือ Swab เพื่อให้เกิดผลการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในการระบาดระลอกที่ 3 นี้ ได้เพิ่มมาตรการ ด้วยการให้เจ้าหน้าที่เรือนจำฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกคน ลดความเสี่ยงในการเดินทาง ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อและนำเข้าสู่เรือนจำ ส่วนผู้ต้องขังที่อยู่เดิมอยู่แล้ว หยุดการเคลื่อนย้ายข้ามแดน งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการระบาด เน้นคลีนนิ่งทุกอย่างที่เป็นจุดสัมผัสร่วมสาธรณะ และร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัด ทีมแพทย์ พยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสุ่มตรวจทุกสัปดาห์

ซึ่งปัจจุบัน ผลของการตรวจไม่พบผู้ใดเข้าข่ายพบเชื้อ ขณะที่ผู้ต้องราชฑัณฑ์แรกรับ จะเป็นไปตามระเบียนของเรือนจำทั่วประเทศ ที่เพิ่มการแยกกักตัว จาก 14 วัน เป็น 21 วัน โดยเรือนจำจันทบุรี แยกพื้นที่กักโรค เป็นชาย 6 ห้อง หญิง 4 ห้อง และจะทำการตรวจหาเชื้อภายหลังจากเข้ามา 3 วัน หากไม่พบเชื้อ ครบกำหนดเวลา ก็จะส่งเข้าสู่แดนกักขัง ส่วนถ้าหากมีเชื้อ ก็จะแยกพื้นที่ และแจ้งสาธารณสุขให้เข้าสู่กระบวนการรักษา

ส่วนการเยี่ยมญาตินั้น เรือนจำจังหวัดจันทบุรี งดเข้าเยี่ยมโดยไม่มีกำหนด แต่ใช้วิธีการสื่อสารด้วย แอพลิเคชั่นไลน์ วิดิโอคอล แทน ซึ่งได้เตรียมไว้ 5-6 ช่อง สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ยังได้เตรียมตั้ง รพ.สนามภายในเรือนจำขนาด 200 เตียง เพื่อเตรียมความพร้อม หากพบว่ามีการแพร่ระบาด คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้า #เรือนจำจันท์ปลอดโควิด #NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11

แท็ก