ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (สอบสัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทําคําบรรยายแทนเสียง

แท็ก