ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566

 

แท็ก