ทันข่าวเด่น

เจ้าของร้านอาหารตามสั่งซึ้ง! สาวเขียนโน้ตถึงร้าน สั่งกุ้งทอดกระเทียมครั้งสุดท้าย ป้าตอบกลับมา น้ำตาจะไหล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี มั่นใจจันทบุรีติดท็อปเท็นนครสวรรค์เกมส์ ขนย้ายผงเหล็กออกจากโรงงานที่ระยองหมดแล้ว หลังนำมาจากโรงงานที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 จ.ปราจีนบุรี นำไปกำจัดถูกวิธีต่อไป จันทบุรี เปิดตัว เอสซีจีโฮม บุญถาวร เมืองจันทบุรี เป็นจุดหมายของคนรักบ้าน ด้วยวัสดุที่ครบครัน พร้อมกับเป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งที่มีคุณภาพมาตรฐาน

28 มี.ค. 2566, 14:38

เกี่ยวกับเรา

    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท.) จังหวัดจันทบุรี หรือ ช่อง 11 จันทบุรี หรือ NBT จันทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นหน่วยงานสื่อสารมวลชนของภาครัฐ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีภารกิจหลักเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชน ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในภูมิภาคไปสู่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการผลิตและนำเสนอรายการข่าวทางวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงรายการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เริ่มออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อก ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 ณ ห้องส่งชั่วคราว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดระยอง ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง