วุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนชาวระยอง ติดตามการดำเนินโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การควบคุมมลพิษ และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ที่วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 8 และ 9  ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการดำเนินงานโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของจังหวัดระยอง มีนายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมขน ให้การต้อนรับ จากนั้นเปิดให้ส่วนราชการและประชาชนได้เสนอปัญหา ก่อนพบปะพูดคุยกับกลุ่มชมรมสตรีพิการและกลุ่มสตรีผู้ดูแลคนพิการจังหวัดระยอง พร้อมมอบข้าวสารให้กับประชาชนด้วย

โดยผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดระยอง ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของจังหวัดระยองว่า ได้ดำเนินการโครงการฯไปแล้ว 8 อำเภอ 26 ตำบล ยังเหลืออีก 15 ตำบล จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ประกอบด้วย 5 แผน คือ การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ,การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ, การเสริมสร้างความมั่นคงในมนุษย์และความปลอดภัยในทรัพย์สิน,  การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ต่อมา คณะกรรมการฯ เดินทางไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อติดตามรับฟังการบริหารจัดการการควบคุมมลพิษ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์กำจัดขยะทีมีปริมาณขยะมากถึง 1,000 ตันต่อวัน ทั้งขยะจากชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีและไม่มีสารเคมี ซึ่งในอนาคตกำลังสร้างโรงกำจัดเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถกำจัดขยะได้ทั้งหมด

Cr: ส.ปชส.ระยอง

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11

แท็ก