สมาชิกวุฒิสภา พบสื่อสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ณ ห้องประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี สมาชิกวุฒิสภา นำโดย พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา

ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก  พบปะสื่อมวลชนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท.) จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 นางสาวยุพ์จิรดา กุลรักษา ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  นางสาวศรมณ เทพแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก  พบสื่อมวลชนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ กล่าวถึงผลงานต่างๆที่ผ่านมา ของคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่มีการขับเคลื่อนเป็นผลสำเร็จ เช่น การผลักดันและส่งเสริมด้านอาชีพให้กับประชาชน โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ชุมชนท่ากะบาก / การผลักดันการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกส์ / การขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาเกาะสีชังสู่การเป็น “เกาะสีชังโมเดล” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนชาวเกาะสีชังทั้งระบบ /ภารกิจด้านการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก และประเด็นที่มีการขับเคลื่อนผลักดันการแก้ไขปัญหามลพิษและขยะของภาคตะวันออก เป็นต้น

ทั้งนี้พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หนึ่ง ร่วมบันทึกรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ในประเด็น โครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ของคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่ดำเนินการลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย เพราะคณะ สว.ชุดนี้จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ รวมถึงการมาติดตามงานที่จังหวัดระยอง การยกเลิกประกาศเขตมลพิษ ที่ผ่านมายังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ และเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ถือว่ามีความคืบหน้าแต่ยังล่าช้า รวมถึงการลงพื้นที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เพื่อมาขอบคุณหน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ที่ช่วยเหลือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทำงาน ให้ไปสู่สายตาสาธารณชนได้รับทราบต่อไป

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11 #NBTCentral11

แท็ก